disclaimer

Disclaimer
voor https://www.groene-woud.nl

In ‘t Groene Woud B.V. (Kamer van Koophandel nr. 17175796), hierna te noemen In ‘t Groene Woud B.V., verleent u hierbij toegang tot https://www.groene-woud.nl en nodigt u uit het aangebodene te bekijken en op onze locatie (Helvoirtseweg 186  5263LV Vught) te nuttigen.

In ‘t Groene Woud B.V. behoudt zich daarbij het recht voor, op elk moment, de inhoud of de prijzen aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
In ‘t Groene Woud B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo goed en vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden gerechten en prijzen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
Deze kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van In ‘t Groene Woud B.V.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met In ‘t Groene Woud B.V.

Hyperlinks 
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan In ‘t Groene Woud B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij In ‘t Groene Woud B.V.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van In ‘t Groene Woud B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

2020 Restaurant In ’t Groene Woud | Webdevelopment InfraIT Groep

naar boven